Okmeydanı Projesi için uzlaşmalar başlıyor
Güncelleme : 2016-02-23 01:59:06

Merhaba değerli dostlar;

Okmeydanı'nda yem bir dönemi birlikte açtık. 50 yıllık bir derdi beraber çözdük. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını tamamladık. 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı çalışmalarını bitirdik. Beyoğlu Belediye Meclisi'mizin kabulünden sonra İstanbul Büyükşehir Belediyemiz de onayladı.

Yeni İmar Planında; herkesin hakkına azami derecede riayet ettik. Hak kaybı olmaması için Okmeydanı sakinleri ve mimarlar, mühendisler, şehir plancılarıyla birlikte çalıştık.

Bazı arsalar; tarihi sit alanı olan on dört bölgede, yol ya da yeşil alanda bulunuyordu. Bu arsaların sahiplerine; bulundukları yerin en yakınındaki, yasal olarak uygun, eşdeğer yerler tahsis ettik. Problemlerini tek tek çözdük.

"Evimizi yıkarlar mı?", "Bizi buradan çıkarırlar mı?" "Arsama yeni yapı yapabilecek miyim?", "Çocuklarım için neden güvenli oyun alanları yok?", "Sosyal ihtiyaçlarımızın karşılanması için doğru dürüst bir yapı ya da alan niçin bulunmuyor?" soruların ve endişeleri artık bitti.

Okmeydanı'nda bundan böyle mülkiyet endişesi yaşanmayacak. Önümüzdeki 10 yılda İstanbul'un yaşanabilir en planlı bölgesi olacak. Hak sahiplerinin refahı artacak. Çocuklarımız, geleceğe daha umutlu bakacaklar. Okmeydanı, İstanbul'un parlayan yıldızı olacak.

Bu bir milattır. Hepimizin başarısıdır.

Şimdi ne olacak? Hak sahibi olan vatandaşlarımız imar hakları garantiye alınmış tapularına kavuşacaklar.

Hak sahipleri, daha sonra isterlerse evlerinde bu halleriyle oturmaya devam edecekler. Ta ki, evlerini yenilemeye karar verdikleri zamana kadar…

Evlerini, depreme karşı iyi bir çevrede yaşama isteğine bağlı yenilemek istediklerinde ise, İmar Planı'na uygun olarak, kendileriyle birlikte hareket etmek zorunda oldukları diğer komşularıyla bir araya gelerek yapabilecek ya da yaptırabilecekler.

Herhangi bir mahallede büyük çoğunluğun talebi durumunda, Yeni İmar Planı'na uygun yapılaşmada, belediye rehberlik yapacak, mülk sahiplerinden oluşan topluluğa yardımcı olacak.

Özetle, hak sahibinindir. Mülk sahipleri İmar Planı'na uygun olarak dilediği gibi tasarruf eder. Belediye; yeni yapılaşmada, İmar Planı'na uygunluğu sağlar, bu konuda rehberlik eder, yardımcı olur.

Okmeydanı'ndaki bu büyük projenin sahibi Okmeydanı sakinleridir. Yol haritası İmar Planı'dır. Yol gösterici belediyedir.

Hayırlı Olsun.

Ahmet Misbah Demircan
Beyoğlu Belediye Başkanı